Masuri

Planul de dezvoltare locală a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare combină obiectivele mai multor axe din PNDR (Axele 1, 2 și 3), prin intermediul următoarelor măsuri:

– Măsurile din PNDR aferente Axei 1: Măsura 111Măsura 112Măsura 121Măsura 123Măsura 141;

– Măsura 221 din PNDR aferentă Axei 2;

– Măsurile din PNDR aferente Axei 3: Măsura 312Măsura 313Măsura 322;

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER Contract de finanţare nr. C 4312011212425811/31.01.2012. Valoare totală eligibilă: 3.675.865 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României - 2.849.924 Euro. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile, privind Programele PNDR și SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării. © 2014 Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare.

User Login