Evenimentul de promovare a activității GAL

Duminică, 07 septembrie 2014, ora 11.00, a avut loc la Drăxeni, comuna Rebricea, jud. Vaslui, evenimentul de promovare  DEZVOLTARE ȘI TRADIȚIE PRIN GAL ȘTEFAN CEL MARE.  Evenimentul a reunit peste 100 de participanți: fermieri, agricultori, asociații de producători, alte asociații membre ale GAL, reprezentanți ai localităților componente din GAL etc. Au răspuns invitației noastre și reprezentanți ai instituțiilor județene din Iași și Vaslui, cu care GAL Ștefan cel Mare colaborează în vederea implementării cu succes a strategiei de dezvoltare locală: Consiliul Județean Vaslui , Prefectura Vaslui, Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Iași și Vaslui), Compartimentul Regional de Dezvoltare Rurală Iași, Camerele Agricole județene (Iași și Vaslui). Prezentările susținute au scos în evidență avantajul creării acestor parteneriate de tip public – privat pentru ca fondurile europene destinate dezvoltării rurale să fie mai ușor accesibile tuturor celor interesați din cadrul teritoriului acoperit de GAL. De altfel, abordarea LEADER presupune chiar consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. Au fost, de asemenea, discutate liniile de dezvoltare ale programului LEADER în cadrul programării financiare a PNDR 2014 – 2020.

Puteți urmări câteva imagini din timpul desfășurării evenimentului, aici.

Afis Eveniment Promovare Draxeni

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER Contract de finanţare nr. C 4312011212425811/31.01.2012. Valoare totală eligibilă: 3.675.865 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României - 2.849.924 Euro. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile, privind Programele PNDR și SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării. © 2014 Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare.

User Login